Централна Азия 2012 - Киргизстан

Здравейте,

Поредната изненада се нарича Киргизтан.Уникални пътища,асфалт и алпийски гледки.Това всичкото, съчетано с юрти,коне и усмихнати хора те връща в реалността на Централна Азия,но една коренно различна действителност,много близка до Европейската.

Удоволствието е пълно....насладете се на следващите кадри

', '

СЛЕДВА......